Spółka zależna Rainbow pozyskała 9mln euro od nowego inwestora

Spółka zależna Rainbow pozyskała 9mln euro od nowego inwestora