Spokojne Wakacje z Rainbow

Na kolejny sezon Lato 2020 Rainbow przygotował jako nowość ofertę wyjazdów skierowanych do klientów powyżej pięćdziesiątego roku życia. SPOKOJNE WAKACJE 50+ to unikatowy na polskim rynku koncept wczasów,  skierowany i zaprojektowany pod potrzeby tej grupy docelowej. ...

Zobacz więcej

1000 klientów Rainbow ze zniżką Karty Dużej Rodziny

W 3 miesiące od przystąpienia przez Rainbow do programu Karta Dużej Rodziny już ponad 1000 Klientów skorzystało z przysługujących im zniżek przy zakupie oferty biura podróży. Rainbow jako pierwszy duży, ogólnopolski touroperator przystąpił do programu „Karta Dużej Rodziny”, umowa współpracy została podpisana na czas nieokreślony i weszła w życie 12 sierpnia br.  Wszyscy posiadacze...

Zobacz więcej

Rekordowa rentowność Rainbow – publikacja wyników za 3 kwartały 2019

Spółka Rainbow Tours S.A. podała w raporcie podsumowującym wyniki za 3 kwartały 2019 roku, że należące do niej biuro podróży Rainbow odnotowało 8,5% wzrost przychodów w porównaniu do identycznego okresu z roku 2018; liczba obsłużonych pasażerów była nieznacznie mniejsza, spadła o 2% z 450tys. do 440 tys. osób. ...

Zobacz więcej

Biuro prasowe Rainbow Tours

informacje