Rainbow

Logowanie
Przypomnij
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Informacja prasowa

RSS
Szukaj
Rainbow - rekordowy wzrost przychodów w I półroczu 2017
01.09.2017

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku. W tym okresie odnotowano wzrost przychodów o 20,2%, natomiast zysk netto wyniósł 5,93 mln zł.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours S.A w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 546,9 mln złotych i są wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2016 roku o 91,87 mln zł, co stanowi wzrost o 20,2%. Warto jednak wspomnieć o tym, że przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wykazały wzrost aż o 25,7% w porównaniu pierwszego półrocza w 2016 roku. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 5,93 mln zł i był wyższy o prawie 1,5 mln w stosunku do 2016 roku.

Zgodnie z opublikowanym raportem Grupa Kapitałowa Rainbow Tours S.A. wskazuje, że głównym motorem rozwoju jest spółka dominująca (nazwa handlowa Rainbow). Pomimo tego, że I półrocze obfitowało w niekorzystne czynniki zewnętrzne m.in. zamachy terrorystyczne w Europie i na Świecie, doniesienia te nie mają znaczącego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej, co potwierdza rosnąca liczba osób uczestniczących w imprezach turystycznych, również dzięki znaczącej dywersyfikacji oferty. Oferta bowiem jest nieustannie uatrakcyjniana, wprowadzane są nowe kierunki będące odpowiedzią na oczekiwania klientów, które również kształtują nowe trendy sprzedażowe.  Do nowo rozwijanych destynacji, zaliczyć należy m.in. wprowadzenie do oferty w I półroczu 2017 roku przelotów czarterowych do Ameryki Południowej (Brazylia, Panama) oraz rozszerzenia sprzedaży na kierunku Kuba do okresów całorocznych. W przypadku Ameryki Południowej jest to działanie otwierające nowy, dotychczas nieobecny w Polsce segment rynku. W okresie I półrocza 2017 roku w imprezach turystycznych łącznie wzięło udział 155,2 tys. uczestników, czyli o 32,3 tys.osób więcej, niż w I półroczu 2016 roku, co stanowi wzrost o 26,3%.

Strategia Zarządu na rok 2017, to skonsolidowanie działalności w we wszystkich spółkach. Zarząd zamierza skupić się na dalszym podniesieniu zyskowności i obniżeniu kosztów działania poszczególnych podmiotów. Grupa Kapitałowa Rainbow Tours przewiduje nowe inwestycje w nieruchomości hotelowe i rozszerzanie działalności w zakresie własnych hoteli. Posiadany od dwóch sezonów obiekt hotelowy osiągnął oczekiwane wyniki. W planach jest wybudowanie trzeciej części budynku w ramach kompleksu White Olive Premium 4*, gdzie będzie dodatkowych 47 pokoi również w standardzie 4 gwiazdek. Jednak największą inwestycją, jaką planuje Rainbow, będzie kompleks hotelowy White Olive Elite. W II półroczu 2017 roku spółka nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 0,9 hektara na której planowane jest wybudowanie kompleksu hotelowego dysponującego prawie 200 pokojami o standardzie 5*. Biorąc pod inne plany na przyszłość, Spółka zamierza skupić się na konsekwentnej budowie silnej i rozpoznawalnej marki Rainbow oraz Grupy Kapitałowej obejmującej swym działaniem wszystkie aspekty rynku turystycznego w Polsce. W dalszym ciągu rozwijane będą nowoczesne kanały dystrybucji: call center i internet oraz działalność konsolidująca rynek czarterów.

Kontakt dla mediów