Rainbow

Logowanie
Przypomnij
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Informacja prasowa

RSS
Szukaj
Rainbow Tours S.A. - wyniki za 2016 rok.
02.05.2017

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Rainbow Tours S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 wyniosły 1.201,0 mln zł i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2015 roku o 7,3%. Zysk netto wyniósł prawie 27,0 mln zł.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży wpływ miało wiele czynników, wśród nich wzrost z tytułu sprzedaży imprez turystycznych oraz wzrost liczby klientów. W 2016 roku z oferty Rainbow (Spółki Dominującej) skorzystało ponad 330,3 tys. osób, co stanowi wzrost o 10,1% w stosunku do roku 2015, w którym z oferty biura skorzystało 300,1 tys. uczestników. Warto dodać, że w okresie sprzedaży sezonu „Lato 2016” liczba klientów wyniosła ponad 260,6 tys., co w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o około 8,6%. Najwyższą dynamiką wzrostu cechowały się sezony „Zima 2015/2016” oraz „Zima 2016/2017”. Łączna liczba uczestników w tych sezonach w 2016 roku wyniosła 69,7 tys. osób, a dynamika wzrostu wyniosła 16,0%.  W przypadku oferty „Lato 2016” niekwestionowanym liderem stała się Grecja. Kolejnymi krajami chętniej odwiedzanym w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 były: Hiszpania (wzrost o 35%), Portugalia (wzrost o 61%), Bułgaria ( wzrost o 27%) i Cypr ( wzrost o 70%). Wpływ na takie zmiany miała z całą pewnością sytuacja zewnętrzna, dzięki której znacznie zyskały kraje oceniane jako bezpieczne.

Pomimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych (np. zamachy terrorystyczne, międzynarodowe wydarzenia sportowe) udało się nie tylko utrzymać, ale i znacznie poprawić wyniki i udziały w rynku (wzrost przychodów o 7,6%). Dowodzi to, iż Rainbow Tours S.A. prowadzi działalność o solidnych podstawach i mimo niesprzyjającego „otoczenia makro” broni się atrakcyjną i szeroką ofertą, mocnym brandem, przystępnymi cenami i bardzo efektywnie zorganizowaną siecią dystrybucyjną.

W każdym miesiącu Spółka notowała również wzrost sprzedaży, ale szczególnie poprawiła wyniki za IV kwartał 2016 roku, gdzie z racji standardowo „niskiego sezonu” w branży, trudno o wysokie przychody. Tym niemniej konsekwentnie budowana od kilku lat przez Spółkę strategia „specjalisty nr 1” od podróży egzotycznych przyniosła oczekiwane efekty.

W 2016 roku wszystkie dotychczasowe spółki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wypracowały dodatnie wyniki finansowe, co również miało wpływ na poprawę wyników Grupy. Szczególną uwagę należy poświęcić spółce Rainbow Hotels A.E. Hotel (White Olive Premium) po gruntownej renowacji uzyskał pełną zdolność operacyjną przed sezonem 2016 roku. Wyniki 2016 są zadowalające, gdyż wskazana spółka zależna wygenerowała około 295 tys. zł zysku. Ranbow zamierza dalej rozszerzać działalność w zakresie własnych hoteli. W planach jest wybudowanie kompleksu hotelowego White Olive Elite. Budowa planowana jest na parceli o powierzchni prawie 1 ha, i w którym docelowo będzie 190 pokoi o standardzie 5 gwiazdek.

Rainbow nie tylko dywersyfikuje ofertę i organizuje wyjazdy, prowadzi także działania w sektorze B2B, przede wszystkim w zakresie organizacji wyjazdów służbowych, integracyjnych, kongresów oraz konsolidacji i sprzedaży miejsc w samolotach czarterowych. Spółka wciąż rozwija własną sieć sprzedaży - liczba salonów firmowych sięga już ponad 150, przy czym obecnie już 3/4 z nich zlokalizowanych jest w centrach handlowych. Kolejnymi mocnymi filarami sprzedażowymi są: call center i sprzedaż internetowa, a także sprzedaż agencyjna.

Zarząd zdradził również strategię i plany na przyszłość. Wśród nich znalazły się między innymi: konsekwentna budowa silnej i rozpoznawalnej marki, rozbudowa własnych systemów rezerwacyjnych, rozbudowa sieci hotelowej w Grecji i dywersyfikacja przychodów w różnych sektorach usług turystycznych.

Kontakt dla mediów