Rainbow

Logowanie
Przypomnij
Nie masz konta? Zarejestruj się!

O nas

RSS
Szukaj

Zespół

Najmocniejszą stroną naszej firmy są ludzie. Piloci i rezydenci – najlepsi na rynku – oraz pracownicy biur obsługi klienta, callcenter, marketingu i innych działów – wszyscy wyróżniamy się nie tylko wiedzą i doświadczeniem płynącym z wieloletniej praktyki. Przede wszystkim kochamy to, co robimy. Mamy poczucie, że pracujemy w zespole i opinia każdego z nas jest ważna.

To zespołowe myślenie sprawia, że gdy nasza firma się rozwija i jej znaczenie na rynku wzrasta, czujemy udział w tym sukcesie. Sukces firmy staje się naszym sukcesem, a wraz z jej rozwojem idzie nasz rozwój. Z tego właśnie czerpiemy największą satysfakcję i przyjemność z pracy.

Nasz system motywacyjny jest bardzo prosty. Najbardziej motywują nas zadowoleni klienci – wszystkie te osoby, które wracają by ponownie skorzystać z naszej oferty. Dlatego każdy z nas chce się rozwijać, poznawać zmieniające się gusta klientów i oferować im rzetelną obsługę na najwyższym poziomie.

Jesteśmy pasjonatami, którzy chcą dać swoim klientom radość z podróżowania. Chcemy pokazywać świat w jego prawdziwych obliczach. Kochamy podróżować - aby zagwarantować satysfakcję z udanego urlopu osobiście odwiedzamy wszystkie miejsca, które stanowią cel podróży.

Historia

Marzenie i potrzeba. To właśnie one stanowiły i w dalszym ciągu stanowią podstawę firmy Rainbow Tours. Firma Rainbow Polska Sp. z o.o powstała w roku 1990. Ambicją jej twórców jest chęć pokazywania wszystkim miłośnikom podróżowania prawdziwego oblicza Europy i Świata. Od momentu założenia, twórcom i pracownikom Rainbow przyświecał jeden główny cel: stworzenie dobrego biura podróży.

Dobrego, to znaczy takiego, które będzie rzetelnie dbało o interesy swoich klientów i zawsze zagwarantuje zgodność oferty z jej realizacją. Sukcesy, które przyszły później nie miałyby miejsca gdyby nie zespół ludzi, który stał za nimi…

Już w roku 1992- Rainbow Polska Sp. z o.o. wydała pierwszy na polskim rynku katalog turystyczny. Praca przy jego wykonaniu – dokładne poszukiwanie informacji o oferowanych destynacjach, planowanie bezpiecznych tras przejazdów i znajomość lokalnych przepisów stały się od tego momentu znakiem firmowym wszystkich katalogów Rainbow.

Wzbogacając swoją ofertę, w roku 1993 Rainbow Polska rozpoczęła organizację wycieczek do Londynu i Paryża, aby już ok później zaoferować swoim klientom pierwszy na polskim rynku usług turystycznych czarter do Tunezji. Kolejne lata przyniosły dalszy dynamiczny rozwój usług turystycznych. Polacy zaczęli podróżować więcej i częściej.

W roku 1999 w ofercie Rainbow znajdowało się aż 60 różnych destynacji i wycieczek a w 2003 powstała spółka akcyjna Rainbow Tours SA. W latach 2004 – 2005 Rainbow Tours powiększyło zespół pasjonatów zaangażowanych w spełnianie wakacyjnych marzeń Polaków i otworzyło 18 nowych biur sprzedaży. Klienci mogli komfortowo i szybko zapoznać się z ofertą Rainbow w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Gdyni, Gdańsku, Toruniu, Lublinie oraz w Rzeszowie.

Po 15 latach od utworzenia twórcom i pracownikom firmy wciąż przyświecał ten sam cel – stworzenie dobrego biura podróży. Dlatego aby dobrze spełniać wakacyjne marzenia klientów, w roku 2005 Rainbow Tours wprowadziło „Program Gwarancji Podróży”, będący dodatkową ochroną klientów Spółki w przypadku anulacji wyjazdu z powodu zbyt małej ilości chętnych.

W tym samym roku podwyższając kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł w drodze emisji akcji serii B Rainbow Tours SA weszło do grona największych biur podróży w Polsce. Rok 2006 oznaczał dla spółki Raibow Tours kolejne inwestycje.Przede wszystkim otwarcie 5 nowych biur podróży w Polsce i powstanie spółki zależnej Rainbow Tours Ukraina Sp. Z o.o.

Wydarzeniem, które zdecydowanie dominuje na mapie ważnych dla spółki momentów jest debiut giełdowy roku 2007. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji Serii E oraz o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (GPW w Warszawie SA). Spółka postanawia również wprowadzić program motywacyjny, tym samym następuje podjęcie uchwały o emisji akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Od 05-08-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Program Rzetelna Firma promuje rzetelność płatniczą, oraz kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstw zrzeszonych w programie. Program Rzetelna Firma jest prowadzona pod patronatem Krajowego Rejestru Długów , który rekomenduje współpracę jedynie z rzetelnymi firmami.

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Rainbow Tours jest jej wieloletnim członkiem.

Rainbow jest jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku wyniosły 1,001 mld zł i są wyższe od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2015 roku o 44,7 mln zł, co stanowi wzrost o 4,7%. Warto jednak wskazać na wyjątkowo dobrą dynamikę wzrostową przychodów osiągniętych ze sprzedaży imprez turystycznych. Wzrost ten w okresie III kwartałów analizowanego okresu wyniósł aż 12,2% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł prawie 29,8 mln zł.

Głównym motorem rozwoju jest spółka dominująca (nazwa handlowa Rainbow). Pomimo tego, iż przychody ze sprzedaży całej grupy wykazują przyrost jednocyfrowy, to biznes podstawowy Grupy przyrasta znacznie szybciej, generując wspomniany wcześniej wzrost o 12,2% (w segmencie przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych).  Osiągnięty wynik jest bardzo dobry, gdyż sezon Lato 2016 określany jest przez branżę turystyczną ogółem jako gorszy w porównaniu z latami ubiegłymi. Wpływ na koniunkturę miało dość sceptyczne nastawienie Polaków do wyjazdów zagranicznych, związane między innymi z zamachami terrorystycznymi i nierozwiązanym problem uchodźców. W wyniku między innymi tych czynników wielu rodaków wybierało wakacje w Polsce. Ze względu na sytuację geopolityczną m.in. w Tunezji czy Turcji, Spółka przygotowała szerszą ofertę produktową w bezpiecznych krajach europejskich, szczególnie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii i Czarnogórze, redukując jednocześnie ilość oferowanych miejsc w krajach arabskich, a szczególnie w Turcji. Powyższa strategia przyniosła oczekiwane efekty bowiem do września 2016 roku z oferty biura skorzystało 291 tys. klientów, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowi wzrost o prawie 10 %. Liderami letnich destynacji  okazały się Grecja, Hiszpania, Chorwacja oraz Włochy, ale najwyższą dynamiką przyrostu turystów charakteryzowała się Portugalia z 67 % wzrostem liczby uczestników. Ponadto Hiszpania – 33 % wzrostu liczby uczestników, Bułgaria -27 % wzrostu, Włochy - 22 % wzrostu, Chorwacja- 22% wzrostu oraz Grecja – 19 % wzrostu liczby uczestników. Spadki zainteresowania odnotowano we Francji, Turcji i Egipcie. Znakomicie radzi sobie również oferta Zima 2016/17. Od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 października 2016 odnotowano prawie 32 tys. rezerwacji, co stanowi wzrost o 9,3% w porównaniu analogicznym okresem w 2015 roku.

Również działalność hotelarska Grupy Kapitałowej ( spółki: Rainbow Hotels A.E i White Olive A.E) przyniosła oczekiwane, pozytywne wyniki finansowe. W tym segmencie wygenerowano przychody w ciągu 3 kwartałów 2016 roku na poziomie 2,9 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 0,3 mln zł. W badanym okresie z usług hotelu Grupy skorzystało ok. 4 tys. klientów.

Misja

Naszą misją jest wspólne i ciągłe poznawanie zmieniających się wakacyjnych marzeń naszych klientów i spełnianie ich w 100%.

Chcemy tworzyć firmę, której renomę znają wszyscy Polacy. Jest ona synonimem jakości, rzetelności i doświadczenia naszych pracowników. Oznacza również 100% satysfakcję z wakacji, które pozwoliły poznać prawdziwe oblicze odwiedzonych miejsc.

Jakie są nasze marzenia? Marzymy o zadowolonych klientach. Każdy ranking jest dla nas ważny, ale szczególnie zależy nam na zadowoleniu klienta. To właśnie dla Ciebie chcielibyśmy być najlepszym biurem podróży w Polsce.